Przedmiot laska maga

Laska maga jest bardzo często mylona jako odpowiednik laski druida. Ten drugi jednak pbuje jej głównie w celu posiadania magii tam gdzie siła Ziemi nie dociera. Dla maga z kolej laska jest elementem dodatkowym. Symbolizuje ona przynależność do danej szkoły i jest przydatna przy kontaktach interpersonalnych. Dla maga ma ona również znaczenie na początku stażu – to w niej znajduje się duża część zaklęć których niewprawiona osoba nie potrafiłaby wypowiedzieć.